زيور باقرزاده

اين تحقيق به بررسي جايگاه فقهي فصل اول تا فصل چهارم كتاب قانون مدني و ويژگيهاي صغار شاهد از ديدگاه فقها و علما و حقوق اسلامي با تكيه بر منابع و ماخد فقهي و حقوق اسلامي و آيات و روايت و دستورالعملهاي قانوني موجود پرداخته است و وجوه اشتراك و افتراق آن را بيان نموده است . مورد استفاده عبارتند از : اروضه البهينه في شرح اللمعه الدمشقيه - تحريرالوسيله - شرايح الاسلام - شرايع الاسلام -خلاف - وسائل الشيعه - جواهرالحكام - حقوق خانواده - حقوق مدني - حقوق مدني خانواده - تفسير نمونه - مجموعه قوانين بنياد شهيد - حقوق كودك - قانون مدني .سوالات پژوهش عبارتند از : 1- حدودا اختيارات قيم چيست ؟ 2- با عنايت به ماده 233 قانون ، آيا زن مي تواند حضنت صغير را قبول كند ؟ 3- چگونگي اثبات رشد در صغير و رابطه آن با بلوغ چيست ؟ 4- آيا نظارت و يا بعضا دخالتهاي بنياد شهيد در امور حقوقي فرزندان شاهد باعث سلب استقلال ولي مي گردد ؟ براي رسيدن به پاسخ سوالهاي فوق محقق با انتخاب رسش تاريخي و فن كتابخانه اي و با استفاده از طرح و بررسي طولي و بازنگرانه توصيفي به سراغ منابع رفته و با رعايت اسلوب انتقاد و با مدلهاي توصيف و استنباط داده هاي تحقيق را تجزيه و تحليل نموده است .
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده