بانك سوژه ايثار و شهادت(106)
نويد شاهد:با بچه هاي ديده بان، اتاقك يك ساختمان بلند را كه نزديك اروند بود براي ديدگاه انتخاب كرده بوديم. رد و بدل شدنِ آتش در منطقه، خصوصاً در حوالي اسكله كه عراقي ها ديد بهتري داشتند، سنگين بود...


با بچه هاي ديده بان، اتاقك يك ساختمان بلند را كه نزديك اروند بود براي ديدگاه انتخاب كرده بوديم. رد و بدل شدنِ آتش در منطقه، خصوصاً در حوالي اسكله كه عراقي ها ديد بهتري داشتند، سنگين بود.
اجراي آتش روي جزيره هاي «ام الرصاص» و «ام البابي» به عهده ي تيپ ما كه همه از بچه هاي يزد بوديم، گذاشته شده بود.
اطراف جزيره ي«ام الرصاص» از ني هاي كوتاه و علف هاي وحشي پوشيده شده بود.

عراقي ها با سيم هاي خاردار و موانع خورشيدي حسابي اطراف جزيره را پوشانده بودند. به خاطر بلندي ديدگاه، تقريباً روي همه منطقه عراق ديد كافي داشتيم. روي سنگرها، جاده ها و راه هاي اصلي به راحتي اجراي آتش مي كرديم و نقاط ثبتي گرفته بوديم. حدود دو ماه بود كه در اين منطقه، خودمان را براي عمليات آماده مي كرديم و اين روزهاي آخر، عراق آتش خود را سنگين كرده بود.
عراقي ها در اطراف اسكله، بسيجي هاي ما را با آر.پي.جي هفت مي زدند.
چند روز بعد، بچه ها پي بردند يك آر.پي.جي زنِ زبر دست عراقي از صبح تا شب كارش شكارِ بچه هاي ماست.
كارِ شناسايي اين عراقي را به عهده ي بچه هاي ديده بان گذاشتند. ما چند روز پشت دوربين از اتاقك همين آسانسور روي ساحلِ جزيره كار كرديم تا بالاخره اين آر.پي.جي زن قهار در كادرِ دوربين آمد. او مردي بود مسن، حدود چهل سال داشت و سرش كاملاً كچل بود.
هر روز كه مي گذشت بيشتر سر از كار او در مي آورديم. اين آقاي كچل، هميشه آر.پي.جي اش را آماده مي كرد و در گوشه اي از ساحل اروند، جايي كه مناسب بود مخفي مي شد ودر اولين فرصت به طرف بچه هاي ما شليك مي كرد و تلفات مي گرفت.
 او ميان بچه ها به «كچل آر.پي.جي زن» معروف شده بود. خيلي تلاش كرديم تا او و مخفي گاهش را با خمپاره يكي كنيم، اما نمي شد. جنگ و گريز بچه ها با اين كچل ادامه داشت تا اين كه عمليات آغاز شد؛ عمليات والفجر 8.
صبح كه بچه ها پا به جزيره ي «ام الرصاص» گذاشتند، از اولين كساني كه كشته شده بود، همان دشمن كچل بود. بچه هاي غواص خودمان شب گذشته، اين آر.پي.جي زن كچل را كشته بودند و بچه هاي رزمنده با ديدنش روحيه مي گرفتند.
از آن شب به بعد ديگر يك آدم كچل در كادر دوربين نبود.

 انتهاي پيام/ز
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده