نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو
وصله پینه عاشقی

وصله پینه عاشقی

«بهروز اسدالهی» یکی از استادان خیاطی است که شوق خدمت به خاندان عصمت و طهارت او را به مرز مهران کشانده...