نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو

بسیار مهربان و باخدا بود

نوید شاهد - «فریدون سنگرزاده» از شهدای سرباز استان هرمزگان است که بيست و هفتم آبان 1342 در شهرستان بندرعباس...