نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
جانبازی که خط شکن جبهه‌های حق بود

جانبازی که خط شکن جبهه‌های حق بود

نوید شاهد_ شهید عشقعلی صادقی جانبازی بود که جانانه در جبهه‌ها جنگید و با پیکری پر از جراحت جاودانه شد. در ادامه زندگینامه این شهید را بخوانید.