نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
عطر شهادت در آخرین سجده

عطر شهادت در آخرین سجده

وقتی وارد کانال شدیم ناصر به حالت سجده در کانال افتاده بود، بعضی از بچه ها فکر می کردند که در حال نماز...
کبوترهای قاصد شهادت

کبوترهای قاصد شهادت

شهید «کرم کره بندی» چنر کبوتر داشت که به آنها علاقه زیادی نشان میداد. وقتی به جبهه رفت کبوترها را به...
امروز،روزیاری اسلام است

امروز،روزیاری اسلام است

دروصیت‌نامه سردارشهید«محمدجعفر سعیدی» می‌خوانیم:امت شهید پرور ایران؛امروز روز یاری اسلام است و روز لبیک...