نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
نوید شاهد - شهید "محمدرضا فودازی" از شهدای دوران دفاع مقدس است. پدرش در روایت از این شهید بیان می‎کند:...
آرشیو
به وصایای شهدا عمل کنید

به وصایای شهدا عمل کنید

نوید شاهد - شهید "امیروحید ایران فرد" از شهدایِ دورانِ دفاعِ مقدس است. او در وصیت‌نامه‌اش چنین می‌نگارد:...