نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو

شهادت تنها آرزوی ما است

«شهیدسیداسماعیل برهانی» از شهدای دوران دفاع مقدس است. او در وصیت‌نامه‌اش خطاب به پدرش می‌گوید: «پدرم!...