نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
محمدرحیم نائینی
نام پدر: رضاخان
شغل(ها):
تاريخ تولد: 20-4-1344 شمسی
محل تولد: همدان - همدان - همدان
تاريخ شهادت : 24-12-1363 شمسی
محل شهادت : شرق دجله
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:مریانج شهر:همدان - همدان
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]