نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
عبداله یاخچی بیکلو
نام پدر: اسمعیل
شغل(ها):
تاريخ تولد: 25-12-1345 شمسی
محل تولد: تهران - تهران - تهران
تاريخ شهادت : 1-6-1385 شمسی
محل شهادت : جزیره مجنون
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: قطعه:28 ردیف:54مكرر شماره مزار:16 نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]