نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

اطلاعات و آثار شهید
پرویز آئینی
نام پدر: محمد
شغل(ها):
تاريخ تولد: 31-6-1343 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 22-4-1365 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:صندوق آباد شهر:کردستان - قروه
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]