نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
جواد ناجی
نام پدر: غلام علی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 10-1-1340 شمسی
محل تولد: قزوین - قزوین - قزوین
تاريخ شهادت : 24-2-1361 شمسی
محل شهادت : جنوب
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:شهرقزوین شهر:قزوین - قزوین
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]