نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
لطفعلی نائلی
نام پدر: محمد
شغل(ها):
تاريخ تولد: 5-11-1347 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 28-1-1366 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: قطعه:1 نام گلزار:حسین‌اباد شهر:فارس - فیروزآباد
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]