نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
بیژن یادگاری
نام پدر: خیدان
شغل(ها):
تاريخ تولد: 12-10-1363 شمسی
محل تولد: کرمانشاه - سرپل ذهاب - سرپل ذهاب
تاريخ شهادت : 25-10-1373 شمسی
محل شهادت : سرپل ذهاب
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:کل‌داود شهر:کرمانشاه - سرپل ذهاب
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]