نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
محمد ناتوان دهمیانی
نام پدر: شعبان
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-6-1350 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - کاشمر - کاشمر
تاريخ شهادت : 30-8-1366 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:دهمیان شهر:خراسان رضوی - کاشمر
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]