نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
محمد ناب
نام پدر: محمدابراهیم
شغل(ها):
تاريخ تولد: 12-2-1338 شمسی
محل تولد: سمنان - دامغان - دامغان
تاريخ شهادت : 20-10-1365 شمسی
محل شهادت : شلمچه
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: قطعه:53 ردیف:137 شماره مزار:16 نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]