نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
صالح ناجی
نام پدر: شکراله
شغل(ها):
تاريخ تولد: 18-5-1343 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 25-6-1364 شمسی
محل شهادت : حاج عمران
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:خورزوق 1 شهر:اصفهان - برخوار
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]