نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
عبدالمجید ناجی
نام پدر: میرزاحسین
شغل(ها):
تاريخ تولد: 9-1-1337 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 4-3-1367 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:بافت شهر:کرمان - بافت
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]