نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
جعفر نائمی
نام پدر: سعیداله
شغل(ها):
تاريخ تولد: 25-6-1346 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 30-1-1367 شمسی
محل شهادت : عین خوش
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:بالسین شهر:آذربایجان شرقی - میانه
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]