نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
سجاد ناجی اصفهانی
نام پدر: علی رضا
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-6-1345 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 4-12-1365 شمسی
محل شهادت : جنوب
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:گلستان شهدا شهر:اصفهان - اصفهان
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]