نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
سیدعبداله گالش حسینی
نام پدر: سیدمحمد
شغل(ها):
تاريخ تولد: 2-4-1341 شمسی
محل تولد: مازندران - رامسر - رامسر
تاريخ شهادت : 10-6-1361 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:گالش محله شهر:مازندران - رامسر
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]