نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
عبدالحمید ناجی
نام پدر: حسین
شغل(ها):
تاريخ تولد: 15-7-1338 شمسی
محل تولد: کرمان - بافت - بافت
تاريخ شهادت : 11-2-1361 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:بافت شهر:کرمان - بافت
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]