نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
شعبان نائیج
نام پدر: نادعلی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 7-8-1343 شمسی
محل تولد: مازندران - نور - نور
تاريخ شهادت : 4-10-1365 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:تیرکده شهر:مازندران - نور
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]