نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
علی ناجی
نام پدر: حسون
شغل(ها):
تاريخ تولد: 6-3-1343 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 30-1-1367 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]