نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
حیدر ماجدی
نام پدر: مظلوم
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-1-1346 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 15-12-1369 شمسی
محل شهادت : خانقین
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]