نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
حیدر ماجدی
نام پدر: رسول
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-1-1340 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 11-10-1278 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]