نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
جواد ناجی اسدعمیدی
نام پدر: ناجی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 11-10-1278 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 11-10-1278 شمسی
محل شهادت : عراق
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]