نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
بهروز نائب
نام پدر: رحیم
شغل(ها):
تاريخ تولد: 30-10-1348 شمسی
محل تولد: تهران - تهران - تهران
تاريخ شهادت : 30-4-1367 شمسی
محل شهادت : سرپل ذهاب
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: قطعه:40 ردیف:66 شماره مزار:7 نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]