نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
سیف اله ناجی
نام پدر: قاسم
شغل(ها):
تاريخ تولد: 2-1-1339 شمسی
محل تولد: تهران - شهریار - شهریار
تاريخ شهادت : 17-7-1359 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]