نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
محمد واحدچیرانی
نام پدر: علی اکبر
شغل(ها):
تاريخ تولد: 10-11-1343 شمسی
محل تولد: تهران - تهران - تهران
تاريخ شهادت : 17-11-1361 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]