نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
نعمت صائمی پسته بیگلو
نام پدر: رضاعلی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 17-4-1347 شمسی
محل تولد: آذربایجان شرقی - اهر - اهر
تاريخ شهادت : 27-3-1367 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]