نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
علی واچک عسگری
نام پدر: خسرو
شغل(ها):
تاريخ تولد: 16-5-1366 شمسی
محل تولد: تهران - تهران - تهران
تاريخ شهادت : 10-3-1388 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:صوفی محله شهر:مازندران - تنکابن
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]