نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
منصور ناتوان
نام پدر: فریدون
شغل(ها):
تاريخ تولد: 10-3-1345 شمسی
محل تولد: فارس - شیراز - شیراز
تاريخ شهادت : 19-5-1361 شمسی
محل شهادت : کوشک
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: شماره مزار:11 نام گلزار:دهک شهر:فارس - شیراز
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]