نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
محمد نائیجی کیاکلا
نام پدر: آقابزرگ
شغل(ها):
تاريخ تولد: 3-7-1334 شمسی
محل تولد: مازندران - نور - نور
تاريخ شهادت : 10-11-1366 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:ملاکلا شهر:مازندران - محمودآباد
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]