نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
علی ناجی
نام پدر: حسون
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-1-1347 شمسی
محل تولد: شهرهای خارجی
تاريخ شهادت : 10-2-1367 شمسی
محل شهادت : شاخ شمیران
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]