نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
ابراهیم نائیجی
نام پدر: یوسف
شغل(ها):
تاريخ تولد: 10-9-1344 شمسی
محل تولد: مازندران - نور - نور
تاريخ شهادت : 21-12-1363 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:لزیر شهر:مازندران - نور
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]