نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
ابراهیم چابوک
نام پدر: عباس
شغل(ها):
تاريخ تولد: 24-4-1334 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 22-4-1367 شمسی
محل شهادت : زبیدات
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: شماره مزار:12 نام گلزار:گلستان دوم شهر:فارس - فسا
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]