نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
پرویز نائمی
نام پدر: بهرام
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-2-1342 شمسی
محل تولد: تهران - تهران - تهران
تاريخ شهادت : 20-10-1363 شمسی
محل شهادت : سومار
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: قطعه:27 ردیف:76 شماره مزار:9 نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]