نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
حمیدرضا نائینی
نام پدر: خلیل
شغل(ها):
تاريخ تولد: 12-11-1344 شمسی
محل تولد: اصفهان - کاشان - کاشان
تاريخ شهادت : 22-1-1362 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:دارالسلام شهر:اصفهان - کاشان
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]