نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
هشام گاطع زاده
نام پدر: عبدالرسول
شغل(ها):
تاريخ تولد: 29-12-1360 شمسی
محل تولد: خوزستان - دشت آزادگان - سوسنگرد
تاريخ شهادت : 17-12-1363 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:امیدیه شهر:خوزستان - امیدیه
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]