نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
مهدی نادرالاصلی
نام پدر: احمد
شغل(ها):
تاريخ تولد: 18-9-1346 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 28-10-1365 شمسی
محل شهادت : ام الرصاص
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:گلستان شهدا شهر:اصفهان - اصفهان
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]