نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
حسین نائینی پورمهابادی
نام پدر: مهرعلی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 20-9-1346 شمسی
محل تولد: اصفهان - اردستان - اردستان
تاريخ شهادت : 29-1-1367 شمسی
محل شهادت : فاو
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک:1 ردیف:16 شماره مزار:8 نام گلزار:علی ابن جعفر شهر:قم - قم
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]