نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
احمد نائیجی
نام پدر: حسین
شغل(ها):
تاريخ تولد: 8-4-1332 شمسی
محل تولد: مازندران - نور - نور
تاريخ شهادت : 22-11-1357 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:استانه مبارکه حسینیه شهر:مازندران - نور
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]