نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
احمد مارابی
نام پدر: علی پناه
شغل(ها):
تاريخ تولد: 3-12-1339 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 18-12-1363 شمسی
محل شهادت : خرم آباد
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:بهشت رضا فاز 1 شهر:لرستان - خرم آباد
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]