نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
نعمت اله نائیج
نام پدر: نظرعلی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 7-9-1340 شمسی
محل تولد: مازندران - نوشهر - نوشهر
تاريخ شهادت : 6-7-1360 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:تیرکده شهر:مازندران - نور
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]