نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
ابراهیم نائگونی
نام پدر: جلال
شغل(ها):
تاريخ تولد: 5-7-1301 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 31-1-1365 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:جاده نوکجوب شهر:سیستان وبلوچستان - ایرانشهر
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]