نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
اردشیر صائبی نسیم آبادی
نام پدر: حسن
شغل(ها):
تاريخ تولد: 11-6-1338 شمسی
محل تولد: اصفهان - تیران و کرون - عسگران
تاريخ شهادت : 6-7-1366 شمسی
محل شهادت : شلمچه
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:نسیم اباد شهر:اصفهان - تیران و کرون
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]