نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
سیدشمس الدین غاضی
نام پدر: سیدعبدالرسول
شغل(ها):
تاريخ تولد: 7-3-1339 شمسی
محل تولد: فارس - شیراز - شیراز
تاريخ شهادت : 25-6-1375 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: قطعه:پراکنده نام گلزار:دارالرحمه شهر:فارس - شیراز
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]