نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
احمدعلی ناجی
نام پدر: عبدالحسین
شغل(ها):
تاريخ تولد: 10-1-1342 شمسی
محل تولد: اصفهان - اردستان - اردستان
تاريخ شهادت : 5-1-1361 شمسی
محل شهادت : رقابیه
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:زواره شهر:اصفهان - اردستان
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]