نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
علی نائینی ضمیر
نام پدر: عزت اله
شغل(ها):
تاريخ تولد: 20-2-1340 شمسی
محل تولد: همدان - همدان - همدان
تاريخ شهادت : 30-7-1363 شمسی
محل شهادت : میمک
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:مریانج شهر:همدان - همدان
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]