نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
محمدرضا گائینی
نام پدر: شعبان علی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 21-8-1345 شمسی
محل تولد: قم - قم - قم
تاريخ شهادت : 18-6-1365 شمسی
محل شهادت : حاج عمران
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:امامزاده ابراهیم شهر:قم - قم
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]